Zaproszenie do zoenia oferty cenowej na aktualizacj bazy noclegowo-gastronomicznej
Start Ogłoszenia Zaproszenie do zoenia oferty cenowej na aktualizacj bazy noclegowo-gastronomicznej

PostHeaderIcon

Flaga UE  LogoLGD Logo Leader
Logo PROW

Ostrw Mazowiecka, dnia 12.02.2015 r.

Zaproszenie do skadnia oferty

Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? zaprasza do zoenia oferty na wykonanie usugi polegajcej na aktualizacji informacji turystycznej, dotyczcej bazy noclegowo-gastronomicznej na obszarze dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?.

Zamwienie zwizane jest z realizacj projektu LEADER realizowanego w ramach PROW 2007-2013, wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania 4.31 ?Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania nabywanie umiejtnoci i aktywizacja? Osi 4 PROW 2007-2013.

I. Opis przedmiotu zamwienia.

Przedmiot zamwienia obejmuje wykonanie usugi polegajcej na aktualizacji informacji turystycznej, dotyczcej bazy noclegowo-gastronomicznej na obszarze dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? w zakres ktrej wchodzi:

1) aktualizacj oferty obiektw noclegowo-gastronomicznych,

2) utworzenie dokumentacji fotograficznej obiektw.

II. Miejsce realizacji zamwienia: Gminy: Nur, Makinia Grna, Ostrw Mazowiecka, Andrzejewo, Stary Luboty, Wsewo, Zarby Kocielne, Szulborze Wielkie, Boguty Pianki, Brok.

III. Termin realizacji zamwienia: kwiecie - czerwiec 2015 r.

IV. Sposb i termin zoenia oferty:

Ofert naley zoy w formie pisemnej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? w Ostrowi Mazowieckiej, ul. L. Mieczkowskiego 4 (I pitro) lub przesa poczt elektroniczn na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 16 lutego 2015 r. do godz. 15.00. Cena za wykonanie usugi obejmowa powinna cao kosztw niezbdnych do prawidowego wykonania usugi (m.in. wynagrodzenie wykonawcy oraz koszty przejazdw do obiektw noclegowo gastronomicznych).

V. Warunki wykonania zamwienia:

O udzielnie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy wyka si znajomoci tematyki, poprzez wskazanie wykonanych dotychczas opracowa i baz obiektw turystycznych.

VI. Kryteria oceny ofert:

- cena brutto,

- jako opracowanych materiaw.

VII. Kontakt:

Szczegowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu (29) 74 520 20.

Biuro LGD ?ZIELONE SIOO? skontaktuje si z Wykonawc, ktrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz.

Uwaga: Zapytanie ofertowe suy rozeznaniu rynku i nie zobowizuje LGD ?ZIELONE SIOO? do zoenia zamwienia. LGD moe zoy zamwienie podpisujc umow z wykonawc, bd odstpi od zoenia zamwienia.