Zaproszenie do zoenia oferty cenowej na opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk publikacji kulinarnej promujcej lokaln kuchni na obszarze LGD ?ZIELONE SIOO?
Start Ogłoszenia Zaproszenie do zoenia oferty cenowej na opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk publikacji kulinarnej promujcej lokaln kuchni na obszarze LGD ?ZIELONE SIOO?

PostHeaderIcon


LogoLGD Logo Leader

Ostrw Mazowiecka, 18.09.2017 r.

Zaproszenie do skadnia oferty

Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? zaprasza do zoenia oferty cenowej na opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk publikacji kulinarnej promujcej lokaln kuchni na obszarze LGD ?ZIELONE SIOO? z uwzgldnieniem potraw i innych produktw ywnociowych wytwarzanych przez miejscowych wytwrcw, gospodarstwa rolne, ekologiczne, agroturystyczne itp. w ramach projektu wsppracy pomidzy: LGD ?ZIELONE SIOO?, LGD ?Zacianek Mazowsza? oraz LGD ?Kurpsie Razem?.

Zamwienie realizowane bdzie w ramach dziaania M19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaania 19.3 Przygotowanie i realizacja dziaa w zakresie wsppracy z lokaln grup dziaania? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamwienia.

Przedmiot zamwienia obejmuje:

- opracowanie graficzne,

- przygotowanie do druku,

- druk publikacji,

- dostarczenie publikacji do siedziby LGD ?ZIELONE SIOO? w Ostrowi Mazowieckiej, ul. L. Mieczkowskiego 4.

Parametry:

format: kwadrat 20 x 20 cm,

objto: 36 stron z okadk,

kolorystyka: 4+4 (peny kolor),

papier: kreda mat 200,

oprawa: zeszytowa,

uszlachetnianie: folia mat + lakier UV punktowy tylko na zewntrznej stronie okadki,

nakad: 1.000 egzemplarzy

II. Termin realizacji zamwienia: do koca kwietnia 2018 r.

III. Sposb i termin zoenia oferty:

Ofert naley zoy w formie pisemnej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? w Ostrowi Mazowieckiej, ul. L. Mieczkowskiego 4 (I pitro) lub przesa poczt elektroniczn na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 25 wrzenia 2017 r.

IV. Warunki wykonania zamwienia:

O udzielnie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy:

- posiadaj co najmniej 5-letnie dowiadczenie niezbdne do wykonania zamwienia,

- dysponuj potencjaem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamwienia,

- posiadaj dowiadczenie we wsppracy z lokalnymi grupami dziaania.

V. Kryteria oceny ofert:

- cena brutto,

- dowiadczenie.

VI. Kontakt:

Szczegowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu 602 778 363.

Biuro LGD ?ZIELONE SIOO? skontaktuje si z Wykonawc, ktrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz.