Zaproszenie do składnia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.
Start Ogłoszenia Zaproszenie do składnia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

PostHeaderIcon Zaproszenie do składnia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Ostrów Mazowiecka, 28.10.2019 r.

           

Zaproszenie do składnia oferty

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Zamówienie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu
10 (dziesięciu) szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Liczba godzin jednego szkolenia – do 2 godz.

II. Miejsce realizacji zamówienia: Nur, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne, Szulborze Wielkie, Boguty Pianki, Brok.

III. Termin realizacji zamówienia: listopad 2019 r.

IV. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie LGD „ZIELONE SIOŁO” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) lub przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 4 listopada 2019 r. do godz. 14.00.

 

V. Warunki wykonania zamówienia:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadanym
co najmniej 6-letnim doświadczeniem zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, znajomością przepisów prawa i zagadnień z PROW 2014-2020 w zakresie działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), znajomością założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

VI. Kryteria oceny ofert:

  • cena brutto,
  • doświadczenie.

VII. Kontakt:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 778 363.

Biuro LGD „ZIELONE SIOŁO” skontaktuje się z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.