REGULAMIN Konkursu Kulinarnego Tradycyjnych Potraw Wigilijnych odbywającego się podczas spotkania wigilijnego członków LGD „ZIELONE SIOŁO”